Thực hiện nghiêm công tác huấn luyện chiến sĩ tự vệ năm 2023

0
268

Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-TM ngày 27/02/2023 của Ban Tham mưu, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Giang về việc Huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2023; lực lượng tự vệ nòng cốt cơ quan Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch được kiện toàn với 09 chiến sĩ tham gia khóa huấn luyện Chiến sĩ tự vệ năm 2023.

Khoá Huấn luyện điễn ra từ ngày 18/4 đến ngày 25/4/2023, các chiến sĩ thuộc lực lượng tự vệ nòng cốt cơ quan đã được tiếp thu những kiến thức cơ bản như: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; dân quân tự vệ tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân; nhiệm vụ trong phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Đồng thời, các chiến sĩ được huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật trong chiến đấu, huấn luyện điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật sử dụng súng bộ binh, kỹ thuật ném lựu đạn … Trong quá trình huấn luyện, các chiến sĩ luôn chú ý lắng nghe và thực hiện từng động tác kỹ, chiến thuật theo hướng dẫn của cán bộ Chỉ huy tại thao trường. Các nội dung huấn luyện bảo đảm an toàn, đạt được yêu cầu đề ra, 100% cán bộ, chiến sĩ lực lượng tự vệ nòng cốt cơ quan Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia các nội dung huấn luyện theo đúng kế hoạch và thời gian.

Thông qua đợt huấn luyện, lực lượng tự vệ nòng cốt cơ quan Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch được nâng cao nhận thức chính trị, nắm chắc và hiểu rõ thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng; sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị hiện có, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng DQTV nói chung, lực lượng tự vệ nòng cốt cơ quan Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói riêng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

 Nguyễn Thị Liên

 Một số hình ảnh trong đợt huấn luyện

Trả lời

Please enter your comment!
Please enter your name here