Khoa lý luật cơ sở – nghiệp vụ văn hóa du lịch

* Lãnh đạo khoa

 

Trưởng khoa: Nguyễn Dung Nghi

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lý luận

Văn học

Số điện thoại: 0916 794 412

Hộp thư điện tử: nghind_ttc_svhttdl@bacgiang.gov.vn

 

Phó Trưởng khoa: Trần Ái Vân                                                       Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử, Cử nhân Luật                             Số điện thoại: 0912 260 645

Hộp thư điện tử:

vanta_ttc_svhttdl@bacgiang.gov.vn

* Đội ngũ cán bộ

STT Họ và tên Trình độ

chuyên môn

Điện thoại Emai

1

Trần Văn Bảo

Cử nhân

QL xã hội; Cử nhân Luật

0989850985

baotv_ttc_svhttdl@bacgiang.gov.vn

2

Giáp Thị Lan

Thạc sỹ Lịch sử Đảng

0985887802

langt_ttc_svhttdl@bacgiang.gov.vn
3 Hoàng Thị Nga Sư phạm Toán 

 

 

01663.721.969
4 Đàm Đức Nam Sư phạm Hóa học 0978.813.307
5 Nguyễn Thị Thoa Tâm lý 03933884968

1. Lịch sử thành lập khoa Lý luận cơ sở, Nghiệp vụ Văn hóa và Du lịch

Khoa Lý luận cơ sở, Nghiệp vụ Văn hóa và Du lịch là một trong bốn khoa chuyên môn của nhà trường. Trong quá trình hình thành và phát triển, do thực tế đào tạo, chức năng, nhiệm vụ được giao trong từng giai đoạn, khoa có nhiều tên gọi khác nhau.

Tiền thân của khoa là Tổ Thư viện, được thành lập khi trường được nâng cấp thành trường Trung học Văn hóa thông tin Hà Bắc (1979). Đến năm 1986, Tổ Thư viện được bổ sung thêm giáo viên, thêm chức năng, nhiệm vụ mới và được đổi tên thành Tổ Văn hóa.

Từ năm 1993, sau khi tách khỏi tổ văn hóa, Mỹ thuật, Sân khấu (1990 – 1993), tổ có tên là tổ Lý luận cơ sở.

Năm 2008, Tổ Lý luận cơ sở được nâng thành Khoa Lý luận cơ sở, Nghiệp vụ văn hóa và Du lịch.

2. Chức năng

–  Tham mưu với Ban Giám hiệu về công tác đào tạo các chuyên ngành khối nghiệp vụ văn hóa, du lịch.

– Tham mưu giúp Ban Giám hiệu trong mở các mã ngành mới phù hợp với yêu cầu xã hội và điều kiện thực tế của nhà trường.

– Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch mở các lớp bồ dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn như: Nghiệp vụ quản lý văn hóa, Nghiệp vụ du lịch… tại cơ sở.

3. Nhiệm vụ

– Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo theo chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường.

– Tổ chức biên soạn chương trình môn học, tài liệu giảng dạy khi được phân công. Tổ chức nghiên cứu, đề xuất cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, đề xuất mua sắm trang thiết bị dạy học, thực hành và thực tập.

– Xây dựng kế hoạch, tổ chức đánh giá nhu cầu đào tạo, thực hiện bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên trong khoa.

– Quản lý giáo viên, học sinh thuộc khoa mình quản lý theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

4. Thành tích nổi bật của tập thể khoa, học sinh.

Tập thể giáo viên trong khoa đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên môn. Cùng với nhà trường, khoa đã đào tạo nguồn cán bộ Văn hóa cơ sở cho tỉnh nhà. Tính cho tới nay đã có nhiều khóa học sinh tốt nghiệp ra trường ở nhiều chuyên ngành khác nhau như: Thư viện, Bảo tồn Bảo tàng, Quản lý văn hóa; Hành chính văn thư; Văn thư lưu trữ, Văn hóa du lịch hệ trung cấp và một số lớp đào tạo ngắn hạn khác.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của khoa là chịu trách nhiệm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho học sinh sinh viên, Khoa đã tổ chức thành công các chương trình ngoại khóa, các hoạt động tập thể trang bị những Kỹ năng mềm cho học sinh. Trong nhiều năm liền không có trường hợp học sinh vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội…

Trong những năm qua, học sinh của khoa đã tích cực tham gia các cuộc thi  học sinh giỏi: Tin học. Ngoại ngữ, Olympic Chính trị …cấp tỉnh do Sở Giáo dục –  Đào tạo Bắc Giang tổ chức và giành nhiều giải thưởng. Số học sinh của khoa được học bổng chiếm 1/4 tổng số học sinh đạt học bổng trong toàn  trường. Câu lạc bộ Bạn giúp bạn ra đời đã động viên, giúp đỡ nhiều em học sinh vượt lên hoàn cảnh khó khăn để học tốt.

* Hình thức khen thưởng:

Tập thể Khoa được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen (2012)

5. Các chuyên ngành đào tạo:

5.1. Chuyên ngành Hành chính văn thư và Văn thư lưu trữ

a. Về kiến thức

– Có kiến thức về soạn thảo các loại văn bản, nghiệp vụ thư ký văn phòng và phân loại văn bản. Tổ chức hợp lý hoá qui trình luân chuyển văn bản, theo dõi thời hạn giải quyết văn thư, lập hồ sơ trong môi trường mạng.

b. Về kỹ năng

– Triển khai hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc việc thi hành các chế độ về quản lý nghiệp vụ văn thư. Sử dụng thành thạo nghiệp vụ văn thư, có khả năng xử lý tình huống trong nghiệp vụ thư ký

– Sắp xếp tài liệu hiện hành hợp lý, thực hiện hướng dẫn lập hồ sơ và tổ chức nộp lưu hồ sơ đúng qui định, sử dụng thành thạo các trang thiết bị trong công tác văn phòng, thực hiện qui chế bảo mật

– Tham gia hỗ trợ cấp trên kiểm tra, hướng dẫn việc xác định hồ sơ; hướng dẫn công tác văn thư ở các đơn vị trực thuộc.

c. Về thái độ

– Yêu nghề, tận tụy, nghiêm túc, nhiệt tình, trung thực, trách nhiệm và có tính kỷ luật cao, có thái độ đúng đắn trong công tác phục vụ, có ý thức nâng cao trình độ chuyên môn.

g. Năng lực và vị trí việc làm sau khi ra trường

– Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng đảm nhiệm được công việc về Hành chính văn thư, Văn thư lưu trữ trong văn phòng các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức xã hội, các đơn vị vũ trang, các đơn vị kinh tế…

– Có đủ điều kiện dự thi, học tập ở bậc học cao hơn trong các trường có cùng khối ngành

5. 2. Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch

a. Về kiến thức

– Nắm vững những kiến thức cơ bản về tổng quan du lịch, tổng quan cơ sở lưu trú du lịch, kỹ năng giao tiếp, marketing du lịch, địa lý du lịch, lịch sử văn hóa Việt Nam, tâm lý khách du lịch.

– Phân tích được nhu cầu khách hàng, tài nguyên du lịch, các dịch vụ có liên quan, bố trí các điểm tham quan về điều kiện tài chính, thời gian, thời tiết, sức khỏe của du khách.

– Thực hiện được quy trình điều hành chương trình du lịch, phương pháp tính giá, tổ chức thực hiện và xử lý tình huống nghiệp vụ cơ bản trong hoạt động lữ hành, hướng dẫn.

b. Về kỹ năng

– Thiết kế được chương trình du lịch.

– Quảng bá, xúc tiến bán chương trình du lịch, tổ chức thực hiện được chương trình du lịch.

– Giải quyết được các tình huống trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch, thực hiện được thao tác nghiệp vụ thanh toán, văn phòng, giao dịch, hướng dẫn, tư vấn cho khách du lịch.

c. Về thái độ

– Có đầy đủ các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, hợp tác chặt chẽ với đồng nghiệp, khách hàng và các đối tác liên quan, chấp hành pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỉ mỉ, chính xác, có tác phong làm việc chuyên nghiệp, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao.

g. Năng lực và vị trí việc làm sau khi ra trường

– Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng đảm nhiệm được các vị trí công việc như nhân viên thị trường, nhân viên điều hành chương trình du lịch, hướng dẫn viên nội địa, thuyết minh viên tại điểm và nhiều vị trí khác trong ngành du lịch.

– Có đầy đủ các điều kiện để dự thi và học tập ở bậc học cao hơn tại các trường có cùng chuyên ngành đào tạo./.