banner

Thông báo

TIN TỨC - SỰ KIỆN

LÊ KÝ KẾT HỢP TÁC ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA, THỂ...

Đổi mới nội dung chương trình và nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng đào tạo gắn kết nhà trường với doanh nghiệp là nhiệm vụ chiến lược...

Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ trường Trung cấp Văn hóa, Thể...

Chiều ngày 04 tháng 6 năm 2020, Chi bộ trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang đã long trọng tổ chức Đại hội lần...

Đại hội Đảng bộ các cấp – bước chuẩn bị quan trọng cho Đại...

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đại hội đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta và nhân dân ta. Đại hội sẽ làm...

Xây dựng môi trường văn hóa trong trường học

Môi trường văn hóa là tổng hòa các điều kiện văn hóa tồn tại xung quanh con người và tác động tới hoạt động của con người. Yếu tố...

NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC VÀ KHÔNG GIAN VĂN HÓA CÔNG CỘNG BẮC GIANG

Những tác phẩm mỹ thuật hội họa, đồ họa và điêu khắc thường được trưng bày trong những không gian khác nhau để công chúng thưởng thức tác phẩm....