CHUYÊN MỤC “Giới thiệu sách chào mừng Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3/1931-26/3/2022”

0
209

“Một năm khởi đầu từ mùa xuân

 Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ

 Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội

Câu nói của Bác Hồ trong bức thư gửi thanh thiếu niên nhân ngày Tết Độc lập đầu tiên của dân tộc Việt Nam không chỉ nói lên niềm tin vào thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng tương lai của đất nước mà còn nêu lên một chân lý thanh niên luôn được coi là rường cột của đất nước, tương lai của dân tộc và hạnh phúc của mỗi gia đình.

Kỷ niệm 91 năm thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là dịp để tuổi trẻ cả nước cùng nhìn lại sự trưởng thành và nhận rõ vai trò, trách nhiệm của Đoàn Thanh niên trong sự nghiệp phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Thư viện Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang xin trân trọng giới thiệu tới quý bạn đọc một số cuốn sách hay về Thanh niên trong sự nghiệp giáo dục, phát triển và lịch sử, vai trò của các thế hệ trẻ Bắc Giang đối với tiến trình phát triển của đất nước.

Cuốn sách “Thanh niên giáo dục và phát triển” của tác giả Dương Tự Đam, được Nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành năm 2007 giúp các đồng chí cán bộ Đoàn tìm hiểu những đặc điểm của thanh niên trong giai đoạn hiện nay qua cách tiếp cận giá trị nhân cách của thanh niên, mục tiêu, nội dung và các giải pháp giáo dục, phát triển thanh niên. Đây cũng là một trong những vấn đề trung tâm của tuổi trẻ, cũng là mối quan tâm của công tác giáo dục và phát triển thanh niên trong thời kỳ đổi mới.

Cuốn sách “Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Bắc Giang” được Nhà xuất bản Thanh niên ấn hành năm 2007 đáp ứng nhu cầu tìm hiểu quá trình đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đoàn và phong trào thanh niên nói chung và cán bộ đoàn viên, thanh niên tỉnh Bắc Giang nói riêng. Cuốn s

ách phản ánh một thế kỷ chiến đấu kiên cường, anh dũng và công cuộc lao động sáng tạo của tuổi trẻ Bắc Giang trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước trong sự nghiệp đổi mới vì những mục tiêu cao cả của dân tộc và thời đại.

 

Cuốn sách  Sổ tay cán bộ Đoàn trường học cung cấp cho các cán bộ, đoàn viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội, tập trung vào các vấn đề quan trọng như: những vấn đề chung về công tác của người cán bộ Đoàn; một số phương pháp và kỹ năng cần thiết của người cán bộ đoàn trường học; một số văn bản phục vụ công tác thanh niên; giới thiệu một số trò chơi tập thể; một số bài hát nghi lễ và sinh hoạt Đoàn; một số bài hát vui trong sinh hoạt, giao lưuCuốn sách thực sự là một cuốn cẩm nang cần thiết và bổ ích cho mỗi cán bộ Đoàn trường học trong quá trình triển khai công việc, giúp các đồng chí thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm của mình. Đồng thời, cuốn sách cũng góp phần làm giàu thêm hành trang công tác của mỗi cán bộ, đoàn viên.

Cuốn sách “Hỏi đáp 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên” do Ban Tuyên giáo biên soạn, được Nhà xuất bản Thanh niên ấn hành năm 2012, gồm 6 bài học, trong đó 3 bài về lý luận chính trị chung và 3 bài về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhiệm vụ của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa đất nước.

Tổ chức Đoàn muốn vững mạnh, phát triển, cả bề rộng lẫn chiều sâu, không ngừng đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ của thực tiễn cách mạng thì cần phải coi công tác phát triển đoàn viên mới – nguồn bổ sung lực lượng, sức chiến đấu cho Đoàn là vấn đề sống còn. Xuất phát từ ý nghĩa đó, thư viện giới thiệu tới quý đọc giả cuốn sách “Công tác phát triển Đoàn viên” của tác giả Vũ Dương Châu biên soạn.

Nội dung cuốn sách tập trung giới thiệu những vấn đề cơ bản của công tác phát triển đoàn viên như mục đích, phương châm, điều kiện thủ tục của công tác phát triển đoàn viên mới; việc mở lớp bồi dưỡng cảm tình Đoàn cho thanh thiếu niên; quá trình tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới; quá trình bồi dưỡng đoàn viên thông qua việc thực hiện chương trình “Rèn luyện đoàn viên”.

Mời các bạn đón đọc bộ sách trên tại Thư viện nhà trường vào các ngày làm việc trong tuần và mượn về theo Nội quy thư viện.

                             Lưu Thị Minh – Phó Trưởng phòng HC-TH

Trả lời

Please enter your comment!
Please enter your name here