Chi bộ trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị và tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được giao”

0
22

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chăm lo đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bởi theo Người “Tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm”. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu: “Cán bộ lãnh đạo và cán bộ các ngành, tư tưởng phải thông, phải thật thông. Phải có quyết tâm khắc phục khó khăn, làm tròn nhiệm vụ”. Nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị và tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, ngày 05/10/2021, tại hội trường nhà B, Chi bộ trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang tổ chức sinh hoạt chuyên đề về Nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị và tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Buổi sinh hoạt chuyên đề có sự tham dự của đồng chí Trần Mai Phong – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Trần Trang Nhung – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ. Về dự với buổi sinh hoạt chuyên đề, Chi bộ mời báo cáo viên là đồng chí Khổng Đức Thanh – Ủy viên Ban Thường vụ – Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Giang.

Buổi sinh hoạt chuyên đề tập trung vào 2 nội dung chính đó là: Nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị và nâng cao tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Khẳng định việc giáo dục tư tưởng chính trị trong nhà trường là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc bồi dưỡng lý tưởng, nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, nhằm hình thành những lớp công dân sống có lý tưởng, có bản lĩnh, nhân cách và kỹ năng sống chủ động, tích cực, hướng thiện. Đây là điểm cuối cùng, là khâu then chốt trong giáo dục mà nhà trường cần đạt đến. Khi Đảng, Chính phủ hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, đều phải đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, làm một cách tự giác, theo lương tâm, lương tri, theo nhu cầu nội tâm của cá nhân mình. Nếu làm một cách cẩu thả, làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy… là không có tinh thần trách nhiệm. Tất cả mọi người, ở mọi địa vị, mọi công tác, mọi hoàn cảnh đều phải có tinh thần trách nhiệm. Ý thức trách nhiệm biểu hiện trong việc nắm vững đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ; thực hiện đúng đường lối quần chúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: Đảng và Chính phủ đề ra chính sách. Cán bộ phải nghiên cứu, hiểu suốt, thấm nhuần chính sách ấy. Theo chính sách ấy mà điều tra, nghiên cứu, thấu hiểu hoàn cảnh thiết thực của đơn vị mình, địa phương mình. Rồi đặt kế hoạch rõ ràng, tỉ mỉ, thiết thực để giải thích, tuyên truyền, cổ động quần chúng, làm cho mọi người thấu hiểu và ủng hộ chính sách của Đảng và Chính Phủ như là của họ, rồi thi đua thực hiện đầy đủ chính sách ấy. Như thế là làm tròn nhiệm vụ.

Buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch diễn ra nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả. Qua buổi sinh hoạt chuyên đề, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ được trang bị nâng cao về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, nhận thức sâu sắc về ý thức trách nhiệm của mỗi người trước hết thể hiện trong quan hệ với nhiệm vụ được giao, với công việc phải làm.

Kết luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Trần Mai Phong – Bí thư chi bộ đã thay mặt cấp ủy Chi bộ cảm ơn bài giảng của đồng chí Khổng Đức Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Giang, đồng thời yêu cầu mỗi cá nhân cần không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, giữ gìn phẩm chất, tư cách đảng viên, nâng cao uy tín của Đảng và củng cố niềm tin của quần chúng đối với Đảng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và xây dựng Chi bộ nhà trường trong sạch, vững mạnh./

Một số hình ảnh tại buổi Sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang

Trả lời

Please enter your comment!
Please enter your name here