Đoàn viên công đoàn trường Trung cấp VHTTDL tham gia hiến máu tình nguyện “Hành trình đỏ” tỉnh Bắc Giang năm 2021

0
4085

Thực hiện Công văn số 306/CĐVC ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Công đoàn Viên chức tỉnh về việc Vận động CCVCLĐ tham gia hiến máu tình nguyện “Hành trình đỏ” tỉnh Bắc Giang năm 2021; Với thông điệp “ Hành trình đỏ – Kết nối dòng máu Việt”, Ban Chấp hành Công đoàn trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang ban hành công văn số 07/CĐ ngày 10/8/2021 về việc lập danh sách Đoàn viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký tham gia hiến máu. Theo đó, 05 đoàn viên Công đoàn cơ sở trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch tự nguyện đăng ký danh sách tham gia hiến máu.

Kết quả, 05 đoàn viên trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hiến 05 đơn vị máu (vượt 66% so với chỉ tiêu được giao là 03 đồng chí) được chuyển tới ngân hàng máu của Viện Huyết học và truyền máu TW để kịp thời tiếp tế cho các bệnh viện đang thiếu nguồn cung máu.

Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp được đoàn viên, người lao động trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang thực hiện hằng năm góp phần lan tỏa thông điệp “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Hoạt động này trong thời điểm hiện tại còn là đóng góp thiết thực cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư “cùng cố gắng hơn nữa, đoàn kết hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa, cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi bằng được dịch bệnh”.

Nguyễn Thị Liên – UV BCH Công đoàn

Trả lời

Please enter your comment!
Please enter your name here