Đoàn viên công đoàn trường vinh dự nhận Giấy khen “Lao động giỏi”, Lao động sáng tạo” của Công đoàn Viên chức tỉnh

0
1179

Hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” do LĐLĐ tỉnh, CĐVC tỉnh phát động, với mục tiêu cụ thể là: Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp, bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường, thi đua lao động giỏi, công tác tốt, thực hành tiết kiệm, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đáp ứng với yêu cầu nguồn nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch của địa phương, trong 2 năm qua (2019-2020) trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có 07 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật (trong đó 01 đề tài cấp tỉnh đang trong quá trình triển khai thực hiện và 06 sáng kiến kinh nghiệm đã được nghiệm thu),.. của 13lượt cán bộ, viên chức được ứng dụng vào thực tiễn công tác giảng dạy trong Nhà trường. Các công trình nghiên cứu khoa học đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục học sinh, công tác tuyển sinh, chất lượng đào tạo các chuyên ngành Thanh nhạc, Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc, Thể dục thể thao,.. từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, tiếp tục quảng bá hình ảnh, thương hiệu của nhà trường….

Kết quả: năm 2019, 02 cán bộ, viên chức được công nhận là Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; năm 2020, 04 cán bộ, viên chức được công nhận là Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở…  Tiêu biểu trong phong trào có 02 đoàn viên được Công đoàn Viên chức tỉnh ghi nhận và tặng Giấy khen, cụ thể:

1/ Đồng chí Trần Văn Quyền – Tổ Công đoàn phòng HCTH;

2/ Đồng chí Lê Văn Phúc – Tổ Công đoàn khoa Nghệ thuật.

Sáng ngày 05/8/2021, thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh, Ban Chấp hành Công đoàn trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang đã tổ chức trao Giấy khen “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” năm 2019, 2020 cho 02 đoàn viên công đoàn.

Có thể khẳng định, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã khơi dậy được tiềm năng, trí tuệ của người lao động, tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng nhà trường ổn định và phát triển; tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Thị Liên – UV BCH công đoàn

Trả lời

Please enter your comment!
Please enter your name here