Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2020 – 2021

0
2833

Sáng ngày 28/10/2020, Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020 – 2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết năm học 2019 – 2020 và triển khai phương hướng kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 với sự có mặt của toàn thể cán bộ, viên chức nhà trường.

Hội nghị đã nghe đồng chí Bùi Ngọc Anh trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị CBVC năm học 2019 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021. Báo cáo chỉ rõ ­­­năm học 2019 – 2020, Nhà trường tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần của Nghị quyết TW4 (khóa XII); triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 51-Kl/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW8, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Dưới sự lãnh đạo của Cấp ủy, Ban Giám hiệu, sự phối hợp tốt của các phòng, khoa chuyên môn; các tổ chức đoàn thể; tập thể CBVC và học sinh Trường TC VH,TT&DL đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm học 2020 – 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Luật Lao động sửa đổi và Luật Viên chức sửa đổi năm 2019. Phát huy những thành tích đạt được của năm học 2019 – 2020, tập thể CBVC, học sinh nhà trường tiếp tục đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kiên Quyết – Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn trường đã trình bày Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua năm học 2019 -2020, triển khai kế hoạch thi đua năm học 2020 – 2021. Báo cáo cũng khẳng định Phong trào thi đua được tổ chức có hiệu quả từ việc đăng ký, ký kết thi đua đến việc tổ chức thực hiện đều được tiến hành nghiêm túc với các nội dung, tiêu chí sát thực và công tác chỉ đạo chặt chẽ, tạo tinh thần đoàn kết, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Các phong trào thi đua được tổ chức với nhiều nội dung và hình thức phong phú, lôi cuốn nhiều lượt CBVC tham gia. Kết quả, tập thể Công đoànTrường được xếp loại “Công đoàn cơ sở vững mạnh”, được tặng Giấy khen của Công đoàn Viên chức tỉnh. Xuất phát từ tình hình thực tiễn của Nhà trường, năm học 2020 – 2021, toàn trường thi đua thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trên các mặt công tác.

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Ngọc Lan – Kế toán đơn vị trình bày  Báo cáo thu chi tài chính năm 2019; Quy chế quản lý tài sản và chi tiêu nội bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Huy thay mặt Ban Thanh tra nhân dân thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm học 2019-2020 và phương hướng hoạt động năm học 2020-2021.

Các đồng chí CBVC đã tích cực lắng nghe, thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến cho các báo cáo. Nhiều ý kiến đóng góp cho chương trình hành động của năm cũng như đề xuất thêm các giải pháp để Nhà trường khắc phục khó khăn, tìm ra những hướng đi mới nhằm tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng năng văn hóa, thể thao và du lịch.

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Bùi Ngọc Anh – Hiệu trưởng nhà trường giải đáp các ý kiến của cán bộ viên chức các phòng, khoa; đồng thời cũng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của CBVC nhà trường và đề nghị mỗi thành viên trong nhà trường không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao năng lực và hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp trong quản lý và điều hành; tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra…

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, phát huy trí tuệ của tập thể, hội nghị thống nhất cao các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2020 – 2021. Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Hội nghị CBCCVC năm học 2020 -2021 đã thành công tốt đẹp. Thành công của Hội nghị là cơ sở quan trọng để tập thể CBVC nhà trường đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới./.

Nguyễn Thị Liên – UVBCHCĐ

Trả lời

Please enter your comment!
Please enter your name here